Elefanter; Elefantritningar och elefantritningar, tryck i begränsad upplaga av
originalritningar av djurlivet konstnären David Dancey-Wood